Licencja zawodnika dla tancerza PRO starującego w MP PRO-AM

Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach Polski PRO-AM w tańcu towarzyskim jest spełnienie następująych warunków:

TANCERZ PRO:

1. POSIADA LICENCJĘ uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym.

  • Jeżeli nie posiada powinien wypełnić wniosek o przyznanie licencji (wzór wniosku w zał. Nr 2 – licencja zawodnika 2018). Koszt: 30 zł + 10 zł książeczka
  • Tancerze PRO, którzy posiadają licencję:

       - Tancerze, którzy brali udział w Mistrzostwach Polski PRO-AM w latach 2015, 2016 i 2017;

       - Tancerze, którzy brali udział w Mistrzostwach Polski PTT w 2015, organizowanym razem z  PZTSport.

2. JEST ZGŁOSZONY DO RYWALIZACJI SPORTOWEJ w ramach Polskiego Związku Tańca Sportowego w roku 2018 (dotyczy zawodników, którzy posiadają  licencji PZTSport wydaną przed 2018 rokiem). Zgłoszenie odbywa się przez wniesienie opłaty 30 zł na konto PZTSport:

PeKaO S.A. XVI O/Warszawa  Nr 53 1240 2135 1111 0000 3870 5366

3. POSIADA WAŻNE BADANIA LEKARSKIE (zaświadczenie lub książeczkę sportowo-lekarską) potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania tańca sportowego (ważność badań 6 m-cy).

W sprawie badań lekarskich proszę o kontakt: 502 339 617 Monika Sołowiej-Sulewska

 

TANCERZ AMATOR:

1. ZŁOŻY OŚWIADCZENIE, że nie są jej znane żadne przeciwwskazania zdrowotne, które uniemożliwiały by jej udział w w/w imprezie, ze względów zdrowotnych.

- formularz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych zawodnika AMATORA do udziału w w/w imprezie dołączony jest do formularza zgłoszeniowego.

 

 

KONTAKT BIURO

tel. 22 654 34 35   kom. 501 607 805

e-mail: turniej@tusietanczy.pl

czynne: pn - pt godz. 10:00 - 19:00

INFORMACJE DOTYCZĄCE STARTU NA MISTRZOSTWACH POLSKI

502 339 617

Monika Sołowiej-Sulewska

informacje dotyczące licencji zawodnika, badań lekarskich i regulaminów