Regulamin Turnieju PRO-AM

TURNIEJ TAŃCA  TOWARZYSKIEGO w kategorii PRO-AM

Warszawa – 24 marca 2018 r.

REGULAMIN

 

1. ORGANIZATOR:

 • Tu Się Tańczy Akademia Tańca Monika Sołowiej-Sulewska

 

2. DATA I MIEJSCE IMPREZY:

 • 24 marca 2018 r. (sobota), godz. 12:00                                  

(w zależności od ilości zgłoszonych par, godzina rozpoczęcia eliminacji może ulec zmianie na późniejszą)

 • Sala Widowiskowa, ul. Poligonowa 32, Warszawa

 

3. KATEGORIE:

Turniej Tańca PRO-AM  zostanie rozegrany w następujących konkurencjach:

nazwa kategorii tanecznej                poziom                     tańce

Single Dance - Standard                   BRONZE                   WA - Walc Angielski

Single Dance - Standard                   BRONZE                    T    - Tango

Single Dance - Standard                   BRONZE                   VW - Walc Wiedeński

Single Dance - Standard                   BRONZE                   F     - Foxtrot

Single Dance - Standard                   BRONZE                   Q    - Quickstep

 

Single Dance - Standard                   SILVER                   WA - Walc Angielski

Single Dance - Standard                   SILVER                    T    - Tango

Single Dance - Standard                   SILVER                  VW - Walc Wiedeński

Single Dance - Standard                   SILVER                   F     - Foxtrot

Single Dance - Standard                   SILVER                   Q    - Quickstep

Single Dance - Standard

 

Single Dance - Standard                   GOLD                   WA - Walc Angielski

Single Dance - Standard                   GOLD                    T    - Tango

Single Dance - Standard                   GOLD                   VW - Walc Wiedeński

Single Dance - Standard                   GOLD                   F     - Foxtrot

Single Dance - Standard                   GOLD                   Q    - Quickstep

 

Single Dance - Latin                        BRONZE                CC - Cha-cha

Single Dance - Latin                        BRONZE                S    - Samba

Single Dance - Latin                        BRONZE               R     - Rumba

Single Dance - Latin                        BRONZE               PD   - Paso Doble

Single Dance - Latin                        BRONZE                J      - Jive

 

Single Dance - Latin                        SILVER                CC - Cha-cha

Single Dance - Latin                        SILVER                S    - Samba

Single Dance - Latin                        SILVER               R     - Rumba

Single Dance - Latin                        SILVER               PD   - Paso Doble

Single Dance - Latin                        SILVER                J      - Jive

 

Single Dance - Latin                        GOLD                CC - Cha-cha

Single Dance - Latin                        GOLD                S    - Samba

Single Dance - Latin                        GOLD               R     - Rumba

Single Dance - Latin                        GOLD               PD   - Paso Doble

Single Dance - Latin                        GOLD                J      - Jive

 

3 Dance Challenge - Standard      BRONZE            WA, WW, Q

3 Dance Challenge - Standard      SILVER               WA, WW, Q

3 Dance Challenge - Standard      GOLD                 WA, WW, Q

 

3 Dance Challenge - Latin             BRONZE             CC, R, J

3 Dance Challenge - Latin             SILVER                CC, R, J

3 Dance Challenge - Latin             GOLD                  CC, R, J

 

 1. W Turnieju PRO-AM nie ma ograniczeń wiekowych zarówno dla tancerza Pro jak i AMATORA.
 2. O przynależności do danego poziomu zaawansowania tancerz AMATORA decyduje instruktor.
 3. Dozwolone jest zatańczenie z jednym tancerzem AMATOREM dowolnej liczby tańców na dowolnym poziomie.
 4. Nie ma ograniczeń repertuaru.

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Turnieju PRO-AM w tańcu towarzyskim mogą startować pary w którym jeden z tancerzy jest PRO – tancerzem turniejowym zajmującym się tańcem amatorsko lub profesjonalnie, lub będący instruktorem. Tancerz PRO nie musi posiadać licencji jakiejkolwiek federacji tanecznej.

oraz drugi będący AMATOREM (AM) – czyli osobą zajmująca się tańcem rekreacyjnie, która nie jest instruktorem tańca.

 1. Zgłoszenie swojego udziału w Turnieju Tańca PRO-AM poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zał. Nr 1 część B) i przesłanie go do dnia 10.03.2018r. na adres e-mail: turniej@tusietanczy.pl (skan wypełnionego formularza)
 2. Wpłacenie wpisowego w wysokości:

- 20 zł od pary za konkurencję taneczną Single Dance (pary startujące w Mistrzostwach Polski PRO-AM – 10 zł)

50 zł od pary za konkurencję 3 Dance Challenge (pary startujące w Mistrzostwach Polski PRO-AM – 40 zł)

Płatność przy odbiorze numeru startowego przed turniejem.

 1. Zgłoszą się po odbiór numeru startowego do godziny 10:00.

 

 1. NAGRANIA:

Nazwa i kolejność tańców            Ilość taktów na minutę           Czas trwania nagrań

WALC ANGIELSKI                          28-30                                     od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

TANGO                                          31-33                                     od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

WALC WIEDEŃSKI                         58-60                                     od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

FOKSTROT                                     28-30                                     od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

QUICKSTEP                                    50-52                                     od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

CHA-CHA-CHA                               30-32                                     od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

SAMBA                                           50-52                                     od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

RUMBA                                          25-27                                     od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

PASO DOBLE                                  60-62                                    od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

JIVE                                                42-44                                     od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

Sędzia Komisarz może przedłużyć maksymalny czas trwania nagrań, jeżeli w jego opinii dłuższy czas trwania nagrań jest konieczny dla właściwej oceny konkretnego tańca w danej rundzie lub w całych zawodach

 

6. NUMERY STARTOWE:

 1. Numer startowy musi być przypięty do stroju partnera. Numery będą w dwóch kolorach, w innym dla zawodnika PRO i zawodnika AMATORA.

 

7. STROJE I REKLAMA:

 1. Stroje, w których tańczą tancerze muszą być zgodne z charakterem danego stylu tanecznego standardowego lub latynoamerykańskiego.
 2. Stroje powinny być zgodne z przyjętymi normami dla kobiet i mężczyzn w konkurencji tańca towarzyskiego.
 3. Reklama umieszczona na strojach nie może być większa niż 10 cm (długość) i 4 cm (szerokość). 
 4. Reklama umieszczona na numerach startowych przez organizatora nie może być w żaden sposób ukrywana przez zawodnika.

 

8. ZASADY SĘDZIOWANIA I TURNIEJU PRO-AM:

 1. Na Turnieju PRO-AM obowiązuje tajne sędziowanie.
 2. Ocenie sędziowskiej podlega zawodnik AMATOR.
 3. Obowiązuje Skating System zliczania ocen sędziowskich.
 4. We wszystkich rundach poprzedzających finał, co najmniej 50% uczestniczących par jest typowanych do następnej rundy.
 5. W finale powinno być nie więcej niż sześć (6) par, ale jeśli zgodnie z systemem Skating, do finału kwalifikuje się więcej niż 6 par, wówczas decyzję o ilości uczestników w finale podejmuje sędzia komisarz.
 6. Ogłoszenie par awansujących do następnej rundy odbywa się natychmiast po obliczeniu wyników;

 

9. FOTOGRAFOWANIE I FILMOWANIE TURNIEJU PRO-AM:

 1. Filmowanie Turnieju PRO-AM jest dozwolone bez opłaty.
 2. Tancerze startujący w turnieju mogą być filmowani i fotografowani przez osoby znajdujące się na sali.
 3. Pary zgłaszające swój udział w Turnieju PRO-AM wyrażają bezwarunkową i bezterminową zgodę na filmowanie imprezy  oraz na nieodpłatne wykorzystanie serwisu fotograficznego i filmowego dla potrzeb własnych organizatora.

 

 

KONTAKT BIURO

tel. 22 654 34 35   kom. 501 607 805

e-mail: turniej@tusietanczy.pl

czynne: pn - pt godz. 10:00 - 19:00

INFORMACJE DOTYCZĄCE STARTU NA MISTRZOSTWACH POLSKI

502 339 617

Monika Sołowiej-Sulewska

informacje dotyczące licencji zawodnika, badań lekarskich i regulaminów